Zdrowie biegacza

Badania lekarskie dla biegaczy

Biegacze powinni przechodzić regularne badania medyczne nawet wtedy, gdy nie doskwierają im przewlekłe dolegliwości. Bieganie bowiem wiąże się z dużym obciążeniem organizmu, a zdecydowane lepiej jest stosować działania profilaktyczne niż leczyć ciężkie urazy.

Kiedy, jak często i co badać?

Każda regularnie biegająca osoba powinna przeprowadzać badania lekarskie, co najmniej raz do roku. Takie badania należy dokonać co najmniej jeden raz w ciągu roku. Także początkujący biegacz, przed rozpoczęciem intensywnych ćwiczeń powinien przejść szereg badań, aby sprawdzić, czy nie istnieją żadne przeciwwskazania do rozpoczęcia takich treningów. Bardziej zaawansowani biegacze powinni również wykonywać badania przed wzmożonym wysiłkiem np. udziałem w zawodach. W wielu przypadkach wymagane jest nawet posiadanie takich aktualnych badań, aby zostać dopuszczonym do udziału w zawodach.

Podstawowe badanie lekarskie jest wykonywane przez lekarza sportowego, a nawet pierwszego kontaktu. Każdy biegacz powinien mieć przeprowadzone następujące badania:

  • analiza krwi pod względem morfologii, poziomu cholesterolu, żelaza, glukozy itp.;
  • badanie moczu np. sprawdzające, czy nie pojawia się w nim białko;
  • EKG, którego celem jest sprawdzenie częstotliwości bicia mięśnia sercowego oraz jego ewentualne wady. EKG powinno być przeprowadzone w stanie spoczynku. Badania serca mogą być rozszerzone o badania wysiłkowe oraz EKG Holtera.